Terug

MiFID II - Kennis en bekwaamheid

De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels onder MiFID II.

Onder MiFID I bestaat al de open norm dat werknemers van beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten over de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid moeten beschikken om de hun toevertrouwde verantwoordelijkheden uit te oefenen.

De nieuwe norm schrijft voor dat beleggingsondernemingen ervoor zorgen dat alle natuurlijke personen, die onder hun verantwoordelijkheid klanten beleggingsadvies geven of informatie geven, over voldoende kennis en bekwaamheid beschikken. En in het bijzonder voor die personen die informatie geven over beleggingsdiensten, gestructureerde deposito’s, financiële instrumenten of nevendiensten. Onder MiFID I moesten werknemers die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten al over de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid beschikken. Deze norm blijft bestaan.

De nieuwe norm onder MiFID II wordt nader ingevuld door ESMA-richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid. De AFM en Stichting DSI hebben een convenant gesloten in verband met deze vakbekwaamheidseisen. Lees hier meer over op de pagina Richtsnoeren beoordeling kennis en bekwaamheid (ESMA).

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen