Terug

MiFID II - Kennis en bekwaamheid

De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. De bescherming van de beleggers neemt toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels onder MiFID II.

MiFID II introduceert een aanvullende norm voor de kennis en bekwaamheid van personeel dat klanten informeert en adviseert.

De nieuwe norm schrijft voor dat beleggingsondernemingen ervoor zorgen dat alle natuurlijke personen, die onder hun verantwoordelijkheid klanten beleggingsadvies geven of informatie geven, over voldoende kennis en bekwaamheid beschikken. En in het bijzonder voor die personen die informatie geven over beleggingsdiensten, gestructureerde deposito’s, financiële instrumenten of nevendiensten. Onder MiFID I moesten werknemers die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten al over de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid beschikken. Deze norm blijft bestaan.

De ESMA-richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid vullen de nieuwe norm nader in. De AFM en Stichting DSI zijn in gesprek over een samenwerking in verband met deze nieuwe eisen. U leest daar meer over op de pagina over de richtsnoeren.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen