Terug

Kosten van beleggen

De kosten van beleggen kunnen een belangrijk deel van het rendement bepalen. Dat geldt voor particuliere beleggers maar ook voor institutionele beleggers zoals pensioenuitvoerders.

Pensioenfondsen

Uitvoeringskosten van pensioenfondsen doen ertoe. Daarom heeft de AFM hier veel publicaties aan gewijd. Het is niet zo dat hoe lager de kosten zijn, hoe beter dat voor de deelnemer is. Dat komt omdat de kosten in verband moet worden gezien met de geleverde dienst, de kwaliteit van dienstverlening en als het om de kosten van beleggingen gaat, uiteraard ook om het rendement, het risico en de complexiteit van de beleggingen. Het gaat er dus om dat pensioenfondsen kostenbewust handelen en de kosten uitlegbaar maken aan het publiek in de context van bovenbeschreven dimensies.

Beleggingsondernemingen

Adequate informatieverstrekking over onder meer kosten is een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening. U moet beleggers zodanig informeren dat zij een goede afweging kunnen maken bij hun beleggingen. Kosten op zichzelf zeggen niet alles. Deze moeten altijd in relatie met het risico en het rendement van de belegging worden gezien. Op basis van deze drie gegevens (kosten, risico en rendement) kan een belegger een weloverwogen beslissing nemen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen