Terug

IDD – Vrijstelling en vergunningsplicht

Door de IDD wijzigen enkele van de huidige vrijstellingen van de vergunningsplicht voor bemiddelaars in verzekeringen. Het is daarom belangrijk om na te gaan of u door deze wijzigingen vanaf de inwerkingtreding van de IDD vergunningplichtig bent. 

De Vrijstellingsregeling Wft wordt naar verwachting in december door de wetgever geconsulteerd. Zodra hierover meer bekend is, zal de AFM hierover meer informatie opnemen op deze website.

Bemiddelaars in verzekeringen in aanvulling op goed of dienst

De IDD schrijft voor dat de richtlijn onder voorwaarden niet geldt voor partijen die bemiddelen in verzekeringen die een aanvulling zijn op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven). De voorwaarden zijn:

  1. De verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt het risico van defect, verlies of beschadiging van het goed of het niet-gebruik van de dienst (of beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s verbonden aan een geboekte reis); en
  2. Het bedrag van de premie op jaarbasis pro rata berekend is niet hoger dan €600; of
  3. Als de verzekering een aanvulling is op een dienst met een duur van drie maanden of korter, en het bedrag van de premie per persoon niet hoger is dan €200.

Wat wijzigt er in de vrijstellingen?

  1. De huidige vrijstelling in artikel 1:21 Wft voor partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op een goed of dienst vervalt. In plaats daarvan wordt door de wetgever in de Vrijstellingsregeling Wft een bepaling opgenomen die regelt dat partijen die bemiddelen in verzekeringen die een aanvulling zijn op een goed of dienst, worden vrijgesteld van de vergunningsplicht als zij voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden van de IDD.

  2. De vrijstelling voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen, glasverzekeringen en reisbureaus in het huidige artikel 7, aanhef en onderdeel c, jo artikel 5, eerste lid, onderdeel e, Vrijstellingsregeling Wft komt te vervallen. Voor deze partijen geldt per 23 februari 2018 een vergunningplicht.

  3. Ook de vrijstelling voor reisbureaus of reisorganisaties in het huidige artikel 7, aanhef en onderdeel d jo artikel 5, eerste lid, onderdeel e, Vrijstellingsregeling Wft komt te vervallen. Deze partijen zullen per 23 februari 2018 over een vergunning moeten beschikken, tenzij de reisbureaus vallen onder de hiervoor genoemde vrijstelling voor partijen die bemiddelen in een verzekering die een aanvulling is op een goed of een dienst. Het boeken van een reis is immers een dienst.

Wat betekent dit voor u?

De partijen die een vergunning moeten aanvragen, moeten doorlopend voldoen aan de vergunningseisen, waaronder de regels over vakbekwaamheid en informatieverstrekking. Ook moeten deze partijen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie. Bij de bemiddeling in schadeverzekeringen moeten deze partijen het gestandaardiseerde informatiedocument verstrekken aan de klant.

Wat wordt er van u verwacht?

In verband met de wettelijke aanvraagtermijn van 13 weken moeten deze partijen uiterlijk op 24 november 2017 een vergunning aanvragen bij de AFM. Op deze manier beschikken zij op 23 februari 2018 over de juiste vergunning. De vergunningplicht kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  1. U vraagt een zelfstandige bemiddelingsvergunning aan op grond van artikel 2:80 Wft.
  2. U kunt optreden als verbonden bemiddelaar op grond van artikel 2:81 Wft.
  3. U kunt zich op grond van artikel 2:105 Wft als aangesloten onderneming aansluiten bij een vergunninghouder met een geschikte collectieve vergunning.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen