Terug

IDD - Standaardinformatiedocument IPID

De Insurance Distribution Directive (IDD) schrijft voor dat verzekeraars in schadeverzekeringen een gestandaardiseerd informatiedocument moeten opstellen. Dit document heet het Insurance product information document (IPID). De Europese Commissie heeft in een uitvoeringsverordening een verplichte gestandaardiseerde vorm voor het IPID opgesteld.

Wat staat er in het IPID?

In het IPID is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer verstrekt u het IPID?

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

Hoe verstrekt u het IPID?

Als de verzekering bij de adviseur, bemiddelaar of directe aanbieder aan tafel wordt gesloten, dan moet het informatiedocument op papier worden verstrekt. Als de verzekering via internet wordt afgesloten, kan het informatiedocument op een duurzame drager worden verstrekt als de klant de keuze heeft gekregen tussen een duurzame drager en papier en de klant akkoord gaat met verstrekking op een duurzame drager. Onder duurzame drager wordt verstaan: ieder hulpmiddel dat de klant in staat stelt persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die deze toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen