Terug

IDD - Standaardinformatiedocument IPID

De IDD schrijft voor dat aanbieders van schadeverzekeringen het standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID). Ook adviseurs/ bemiddelaars die een schadeverzekering samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, moeten een IPID opstellen. 

Degene die het rechtstreekse klantcontact heeft, oftewel de directe aanbieder of de adviseur/ bemiddelaar, moet het IPID aan de klant verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De Europese Commissie heeft in een uitvoeringsverordening een verplichte gestandaardiseerde vorm voor het IPID opgesteld.

Inhoud van het IPID

In het IPID is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer u het IPID verstrekt

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen