Terug

IDD - Standaardinformatiedocument IPID

De IDD schrijft voor dat aanbieders van schadeverzekeringen het standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID). Ook adviseurs/ bemiddelaars die een schadeverzekering samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, moeten een IPID opstellen. 

Degene die het rechtstreekse klantcontact heeft, oftewel de directe aanbieder of de adviseur/ bemiddelaar, moet het IPID aan de klant verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De Europese Commissie heeft in een uitvoeringsverordening een verplichte gestandaardiseerde vorm voor het IPID opgesteld.

Inhoud van het IPID

In het IPID is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer u het IPID verstrekt

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

Hoe u het IPID moet verstrekken

Als de verzekering bij de adviseur, bemiddelaar of directe aanbieder aan tafel wordt gesloten, dan moet het informatiedocument op papier worden verstrekt. Als de verzekering via internet wordt afgesloten, kan het informatiedocument op een duurzame drager worden verstrekt als de klant de keuze heeft gekregen tussen een duurzame drager en papier en de klant akkoord gaat met verstrekking op een duurzame drager. Onder duurzame drager wordt verstaan: ieder hulpmiddel dat de klant in staat stelt persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die deze toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen