Terug

Richtsnoeren stresstestscenario’s volgens artikel 28 MMF-Verordening (ESMA)

Deze richtsnoeren gelden vanaf de datums die zijn bepaald in de artikelen 44 en 47 van de MMF-Verordening (Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen 'MMF-Verordening') en hebben ten doel te zorgen voor gemeenschappelijke referentieparameters vastgesteld voor de stresstestscenario's die deel uitmaken van de stresstests van een geldmarktfonds (MMF) uitgevoerd overeenkomstig artikel 28 van de MMF-verordening.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op: i) nationale bevoegde autoriteiten; en ii) geldmarktfondsen en beheerders van geldmarktfondsen in de zin van de MMF-verordening.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen