Terug

Voorbereidende richtsnoeren producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs (EIOPA)

EIOPA heeft op 13 april 2016 de voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs gepubliceerd.

Richtsnoeren EIOPA voor producttoezicht- en -governanceregelingen

De voorbereidende richtsnoeren stellen eisen aan ontwikkelaars en distributeurs bij het ontwikkelen en op de markt brengen van verzekeringen. Producttoezicht en governanceregelingen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de klant in de Insurance Distribution Directive (IDD). Ze zorgen ervoor dat verzekeringsproducten voldoen aan de behoeften van de doelmarkt en vermijden zo misleidende verkopen. De voorbereidende richtsnoeren zijn bedoeld om te waarborgen dat nationale autoriteiten een consistente en convergente benadering hanteren met betrekking tot de voorbereiding van de uitvoering van de IDD.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De door EIOPA ontwikkelde voorbereidende richtsnoeren voor ontwikkelaars zijn in lijn met de gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM houdt hier toezicht op. De richtsnoeren met betrekking tot distributeurs zijn nog niet in lijn met de Wft. Voor distributeurs geldt dat de richtsnoeren tot doel hebben ondersteuning en begeleiding te bieden bij de implementatie van IDD die wordt opgenomen in de Wft. Zodra de normen voor distributeurs onderdeel zijn van de Wft gaat de AFM er toezicht op houden.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren hebben betrekking op ontwikkelaars en distributeurs van verzekeringen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen