Terug

Richtsnoeren definitie grondstofderivaten (ESMA)

Op 5 juni 2019 heeft ESMA haar richtsnoeren gepubliceerd betreffende ‘The amendment of the ESMA C6/C7 guidelines (ESMA/2015/1341) that were issued to clarify points (6) and (7) of Section C, Annex I of MiFID as supplemented by Article 38 of Regulation 1287/2006/EC De AFM onderschrijft deze richtsnoeren.

Financieel instrument

De richtsnoeren verduidelijken dat grondstofderivaten, waaronder forwards, die op een platform verhandeld worden en die fysiek afgewikkeld kunnen of moeten worden, financiële instrumenten zijn. Ook wordt verduidelijkt wat fysieke afwikkeling is, namelijk het leveren van het goed of een document, of het op andere wijze overdragen van het eigendom. Echter, fysieke afgewikkelde voor groothandel bestemde energieproducten met verhandeling op een OTF kwalificeren niet als financieel instrument en vallen derhalve niet onder de reikwijdte van MiFID II.

Voor grondstofderivaten die niet op een platform verhandeld worden geldt dat ze een financieel instrument zijn als ze geen spot contract zijn, en niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, en aan een aantal andere cumulatieve voorwaarden uit de Uitvoeringsverordening MiFID (nr. 1287/2006) voldoen.

De definities die in deze richtsnoeren worden beschreven past de AFM in haar toezicht al toe.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen