Terug

Richtsnoeren definitie grondstofderivaten (ESMA)

Op 6 mei 2015 heeft ESMA haar richtsnoeren gepubliceerd betreffende 'The application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID I), (ESMA/2015/675)'. De AFM onderschrijft deze richtsnoeren.

Financieel instrument

De richtsnoeren verduidelijken dat grondstofderivaten, waaronder forwards, die op een platform verhandeld worden en die fysiek afgewikkeld kunnen of moeten worden, financiële instrumenten zijn. Ook wordt verduidelijkt wat fysieke afwikkeling is, namelijk het leveren van het goed of een document, of het op andere wijze overdragen van het eigendom.

Voor grondstofderivaten die niet op een platform verhandeld worden geldt dat ze een financieel instrument zijn als ze geen spot contract zijn, en niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, en aan een aantal andere cumulatieve voorwaarden uit de Uitvoeringsverordening MiFID (nr. 1287/2006) voldoen.

De definities die in deze richtsnoeren worden beschreven worden door de AFM in haar toezicht al toegepast.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen