Terug

Richtsnoeren nationale lijsten betaalrekeningdiensten (EBA)

EBA heeft op 18 maart 2015 richtsnoeren over nationale lijsten met betaalrekeningdiensten gepubliceerd. Hieruit volgen een aantal verplichtingen voor bevoegde nationale toezichthouders.

EU Payments Accounts Directive (PAD)

De richtsnoeren zijn een eerste stap in de ontwikkeling van een gestandaardiseerde terminologie in de hele EU op het gebied van betaalrekeningdiensten. Ze zijn ontwikkeld in het kader van de EU Payments Accounts Directive (PAD) en geleiden de bevoegde autoriteiten in EU-lidstaten in de ontwikkeling van voorlopige lijsten van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

Op wie zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn niet rechtstreeks van toepassing op ondernemingen, maar op de bevoegde toezichthoudende autoriteiten van EU-lidstaten. De AFM is op het gebied van deze richtsnoeren de bevoegde autoriteit in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen