Terug

Richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven (ESMA)

Op 30 juni 2015 en 5 oktober 2015 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd over alternatieve prestatiemaatstaven (APM) (2015/1057). Deze richtsnoeren gelden met ingang van 3 juli 2016.

Transparant

De richtsnoeren hebben tot doel het nut en de transparantie van in prospectussen of gereglementeerde informatie opgenomen alternatieve prestatiemaatstaven te bevorderen. Hiertoe wordt uitgelegd hoe de APM’s moeten worden gepresenteerd. Naleving van de richtsnoeren bevordert de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en/of begrijpelijkheid van APM.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM integreert de richtsnoeren in het prospectustoezicht en in het toezicht op gereglementeerde informatie. Voorbeelden van gereglementeerde informatie zijn jaarverslagen en halfjaarverslagen die aan de markt worden verstrekt in overeenstemming met de Transparantierichtlijn en openbaarmakingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 17 van de Verordening marktmisbruik. 

De AFM past zodoende de richtsnoeren toe bij het goedkeuren van prospectussen en supplementen, in het toezicht op de naleving van verslaggevingsvoorschriften in de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving en in het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 17 van de Verordening marktmisbruik (bij bijvoorbeeld (incidentele) openbaarmakingen met financiële resultaten).

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren gelden in verband met APM die door uitgevende ondernemingen of door voor een prospectus verantwoordelijke personen openbaar worden gemaakt bij het publiceren van gereglementeerde informatie en prospectussen (en supplementen).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen