Terug

Beheerst beloningsbeleid

De AFM streeft naar een bedrijfscultuur bij financiële ondernemingen waarin het klantbelang centraal staat. Aan de basis van een onderneming die het klantbelang centraal stelt ligt een beheerst beloningsbeleid, dat waarborgt dat klanten zorgvuldig behandeld worden.

De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan. Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht.

De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland. Een beheerst beloningsbeleid zorgt ervoor dat er geen prikkels zijn die een risico kunnen vormen voor de zorgvuldige behandeling van klanten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen