Terug

AIFMD

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen.

 

Reikwijdte

De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is groot, anders dan de letter ‘A’ van ‘alternatieve’ wellicht doet vermoeden. De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die geen instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) zijn. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder het AIFM-toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen