Terug

Advies en bemiddeling

Adviseurs en bemiddelaars (financiële dienstverleners) hebben een vergunning van de AFM nodig om hun producten en diensten te aan te bieden.

AFM behandelt aanvragen

De AFM behandelt vergunningaanvragen en vrijstellingen en ziet toe dat onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden nageleefd. Hierbij letten we erop dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen