Terug

Europese autoriteiten geven meer duidelijkheid over toepassing transparantieregels SFDR

Nieuws

Man met papieren met grafieken en diagrammen 400x200

De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) hebben hun gezamenlijke verklaring vernieuwd over de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Zij geven onder meer een bijgewerkte tijdlijn voor de toepassing van de regels.

Verduidelijking van verwachtingen door marktpartijen

In hun herziene verklaring verduidelijken de Europese toezichthouders de verwachtingen die zij hebben ten aanzien van de naleving van de SFDR door marktpartijen totdat de nieuwe technische standaarden zullen gelden. Dat is naar verwachting vanaf 1 januari 2023. Ook lichten zij toe wat zij tot die tijd verwachten van marktpartijen op het gebied van rapportage van de mate waarin hun beleggingen in lijn zijn met de Europese taxonomie voor duurzame beleggingen.

Verklaring draagt bij aan effectief en consistent nationaal toezicht

Met hun gezamenlijke verklaring willen de Europese toezichthouders een effectieve en consistente toepassing van nationaal toezicht op de SFDR bevorderen. Zo stimuleren zij een gelijk speelveld en worden beleggers in de EU beter beschermd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel