Terug

Verzekeraars op koers met acties winstdelende verzekeringen

Nieuws

Koppel achter laptop kijkt in papieren400x200

De meeste verzekeraars hebben hun informerende en aanvullende acties richting klanten over een mogelijk tegenvallend eindresultaat van hun winstdelende (kapitaal)verzekering afgerond. En zij die dat nog niet hebben gedaan, zijn voor 80-90% van de polissen klaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In februari hebben wij de verzekeraars opgeroepen intensief contact met klanten te zoeken en hebben wij hierover handvatten gepubliceerd, in aanvulling op de stappen die verzekeraars zelf al hadden genomen. Bij de publicatie kondigden wij aan in het tweede kwartaal de verzekeraars hierover te bevragen. 

Positief over voortgang

Uit de resultaten blijkt dat alle onderzochte verzekeraars hun toezeggingen zijn nagekomen. Zo zijn voor klanten met een polis gekoppeld aan de hypotheek of het pensioen bijvoorbeeld aanvullende acties uitgevoerd. Hiertoe hebben wij de verzekeraars aangespoord. Wij zijn positief over deze voortgang.

De verzekeraars die nog niet alles hebben afgerond, hebben aangegeven dit in de loop van het jaar te doen. 

De AFM heeft ook dit jaar aandacht voor levensverzekeringen en zal een verkenning uitvoeren naar de dienstverlening van verzekeraars bij closed book-portefeuilles.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel