Terug

Hanzo van Beusekom over accountantsorganisaties en fraude op FAR 2022: ‘Brand voorkomen beter dan brand moeten blussen’

Lezing

hanzo-far-2022

Hanzo van Beusekom, bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), sprak op 20 juni 2022 tijdens het congres van de Foundation for Auditing Research (FAR). In zijn keynote stond hij stil bij de wijze hoe de accountancysector omgaat met fraude en frauderisico’s.

Kans op fraude neemt toe

De kans op fraude neemt eerder toe dan af, door ontwikkelingen als digitalisering, duurzaamheid en internationalisering. Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. Toch lijkt de accountancysector als geheel nog onvoldoende ontwikkeld om die poortwachtersrol voldoende op te pakken, onder meer door gebrek aan kennis en ervaring met fraude en door de mindset en interne cultuur binnen de accountantsorganisaties.

Hulp en ondersteuning bij mogelijk fraudegeval?

Van Beusekom vraagt zich in zijn speech daarom af hoe accountantsorganisaties reageren wanneer een junior accountant een mogelijke fraude op het spoor is wanneer ze een jaarrekening controleert. Kan ze openlijk haar vermoedens uitspreken en krijgt ze toegang tot de juiste tools? Krijgt ze de hulp en ondersteuning die ze nodig heeft om het goed te onderzoeken?

Energie steken in effectieve aanpak

Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, stelt Van Beusekom, kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van fraude: ‘De AFM zet zich als toezichthouder in voor het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten. Fraude is per definitie oneerlijk en ondoorzichtig. Er zijn de afgelopen jaren niet veel grote boekhoudschandalen geweest, maar het risico op fraude neemt toe. Het wordt daarom tijd dat accountantsorganisaties tijd en energie steken in een effectieve aanpak. Brand voorkomen is beter dan een brand moeten blussen.’

Position paper met visie over omgang accountantsorganisaties met fraude

Eind mei publiceerde de AFM haar position paper over de omgang met (fraude)risico’s door accountantsorganisaties bij gecontroleerde ondernemingen. Daarin zet de AFM uiteen wat zij van accountantsorganisaties verwacht op dit belangrijke thema.

Download en lees de volledige speech.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel