Terug

Financieel advies blijft specialistenwerk ondanks goede adviessoftware

Nieuws

man-in-blazer-schrijft-met-laptop400x200

Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig. De AFM onderzocht een aantal pakketten voor adviessoftware en komt met aandachtspunten voor het gebruik ervan.

In het kort

  • Adviessoftware is ondersteunend, financieel advies blijft taak van adviseur
  • AFM deed onderzoek naar veelgebruikte AOV-pakketten
  • Speciale focus op informatiebeveiliging
  • Aandachtspunten voor goede omgang met adviessoftware 

Adviessoftware is ondersteunend, financieel advies blijft taak van adviseur

Adviessoftware helpt financieel adviseurs bij het uitvragen van informatie en wensen van de klant, over bijvoorbeeld inkomen, risicobereidheid en persoonlijke doelen. Maar bij het geven van goed advies over geschikte financiële producten op basis van deze gegevens, kan de software hooguit een ondersteunende rol spelen. Goed advies blijft het terrein en de eindverantwoordelijkheid van de financieel adviseur.

AFM deed onderzoek naar veelgebruikte AOV-adviessoftware

Deze conclusies trekt de AFM op basis van onderzoek naar een aantal veelgebruikte softwarepakketten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Omdat de functies die we onderzochten ook voorkomen in softwarepakketten voor andere financiële producten, zijn de conclusies relevant voor adviessoftware voor financieel dienstverleners in het algemeen.

Speciale focus op informatiebeveiliging

Financieel adviseurs beschikken over gevoelige data van klanten. Het is belangrijk dat deze data goed beveiligd zijn. Zowel voor opslag via lokaal geïnstalleerde software als voor cloudsoftware heeft de AFM in het rapport een aantal specifieke aandachtspunten.

Aandachtspunten voor goede omgang met adviessoftware

Op basis van het onderzoek komt de AFM met aandachtspunten voor financieel adviseurs die met adviessoftware werken.

  • Onderzoek goed op welke manier de software u precies ondersteunt, en wat u verder zelf moet doen om tot een goed advies te komen en invulling te geven aan de wettelijke eisen.
  • Zorg altijd voor goede schriftelijke onderbouwing van de adviezen die u geeft. Adviessoftware is gericht op het vastleggen van keuzes, maar vaak niet op de onderbouwing.
  • Let op goede dossiervorming bij het geven van advies, bij veel pakketten moet dat handmatig gebeuren.
  • De leverancier van de adviessoftware zorgt doorgaans voor opslag van klantgegevens in de cloud. Verzeker u ervan dat de klantinformatie daar goed beveiligd is, bijvoorbeeld door naar certificeringen te vragen, zoals ISO 27001. En maak afspraken over bewaartermijnen en beschikbaarheid van data. 

In het rapport over het gebruik van AOV-softwarepakketten staan nog meer aandachtspunten voor financieel adviseurs in de omgang met adviessoftware.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel