Terug

ESMA ziet bij banken ruimte voor verbetering bij verslaggeving over kredietverliezen

Nieuws

verslaggeving-web

Banken in Europa kunnen internationale verslaggevingsvoorschriften voor verwachte kredietverliezen beter naleven en daardoor hun transparantie en vergelijkbaarheid verbeteren. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Europees toezichthouder ESMA.

Onderzoek bij 44 instellingen uit 21 landen

ESMA onderzocht de toepassing door banken van de verslaggevingsvoorschriften voor de toelichting (IFRS 7) op de wijze waarop banken verwachte kredietverliezen (IFRS 9) bepalen. Zij deed daarvoor bureauonderzoek naar de financiële verslaggeving van 44 financiële instellingen uit 21 landen in de Europese Unie.

Aanbevelingen voor toelichting

ESMA beveelt financiële instellingen vooral aan hun toelichting te verbeteren ten aanzien van:

  • de beoordeling of sprake is van een significante toename van het kredietrisico
  • toekomstgerichte informatie
  • verklaring voor wijzigingen in de voorziening voor kredietverliezen
  • de transparantie over de blootstelling aan kredietrisico
  • de gevoeligheidsanalyses

Oproep aan besturen, rvc’s, auditcommissies en accountants

De Europese toezichthouder roept de besturen, raden van commissarissen, in het bijzonder de auditcommissies van financiële instellingen en hun accountants, op om bij het opstellen van hun financiële verslaggeving en de controle daarvan, rekening te houden met de aanbevelingen.

Bevindingen uit rapport nuttig voor Post-implementation review

Naar verwachting doet de International Accounting Standards Board (IASB) in 2022 een verzoek om informatie voor de ‘Post-implementation Review of impairment requirements of IFRS 9’. ESMA zal in haar reactie op dat verzoek gebruikmaken van de bevindingen uit haar onderzoek.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel