Terug

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

Nieuws

Voorgevel AFM-gebouw

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles afwegende, noodzakelijk is. We hebben dit besloten omdat de samenleving langzaam weer opstart binnen de kaders van de (tijdelijke) 1,5-meter-samenleving.

Op 26 maart besloot de AFM de meeste uitvragen van gegevens bij financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020 vanwege de impact van het coronavirus op de samenleving. We wilden de financiële sector hiermee ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen door deze crisis en op de behoeften van klanten. Ook fysieke ‘onderzoeken ter plaatse’ schortten we toen op.

Uitvragen vooral in derde en vierde kwartaal

We starten de uitvragen nu vanaf 1 juni gefaseerd weer op. Dit doen we omdat de samenleving, en ook de financiële sector, weer opstart binnen de kaders van de (tijdelijke) 1,5-meter-samenleving. Sommige uitvragen starten nog voor de zomer, maar de meeste in het derde of vierde kwartaal van 2020.

Onderzoeken ter plaatse

We starten per 1 juni ook weer met onderzoeken ter plaatse. Dat doen we overigens alleen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is en er geen minder belastende mogelijkheden zijn om het onderzoek te verrichten. Natuurlijk volgen we bij onderzoeken ter plaatse de RIVM-richtlijnen.

Langere reactietermijnen

De AFM blijft zich bewust van de huidige situatie rond het coronavirus en de impact op financiële ondernemingen. Om die reden hanteren we over het algemeen langere reactietermijnen dan gebruikelijk en verlenen we – in goed overleg - eventueel uitstel als een onder toezicht staande instelling door de coronacrisis moeite heeft met tijdige beantwoording van onze vragen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel