Terug

Mkb-compensatie rentederivaten in slotfase

Nieuws

rapport

Alle mkb-klanten met een rentederivaat die voor compensatie in aanmerking komen hebben voor 31 december 2019 een aanbodbrief met compensatievoorstel van hun bank ontvangen. 18.907 ondernemers ontvangen samen circa 1,4 miljard euro aan compensatie, waarvan meer dan 90% al is uitgekeerd. Het percentage klanten dat het voorstel van hun bank geaccepteerd heeft, bedraagt 89%.

Dit blijkt uit de zesde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) van de Autoriteit Financiële markten (AFM), die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Alle aanbodbrieven verzonden 

De zes banken hebben voor het eind van 2019 al hun betrokken mkb-klanten een aanbodbrief gestuurd. De zesde bank, met de meeste klantdossiers, heeft conform verwachting in december 2019 de laatste klanten een voorstel gedaan. Dit betrof de meest complexe klantsituaties. Deze bank had zijn mkb-klanten overigens al eerder een volledig voorschot aangeboden ter grootte van 100% van de verwachte compensatie. 

in-het-kort-uhk-6Huidige acceptatiegraad 89%

Van de 18.907 betrokken mkb-klanten heeft 89% het aanbod geaccepteerd, 2% heeft het aanbod afgewezen en 5% heeft niet gereageerd binnen de reactietermijn. Een groot deel van deze mkb-klanten wordt nog benaderd door de bank.

Op dit moment zijn er 670 mkb-klanten (4%) waarvoor de reactietermijn van 12 weken nog niet verlopen is. Mkb-klanten die het aanbod afwijzen of niet binnen de reactietermijn reageren, zijn veelal klanten die een compensatieaanbod van 0 euro hebben gekregen of waarbij sprake is van een faillissement. Minder dan 1% van de klanten verkiest een juridische procedure boven het compensatie-aanbod. Dit gaat om enkele tientallen mkb'ers.

Beoordeling EDB loopt nog bij twee banken

Bij vier van de zes banken heeft de Externe Dossierbeoordelaar (EDB) de beoordelingen volledig afgerond. Bij de vijfde en zesde bank verwacht de EDB deze af te ronden in 2020. Als na de beoordeling door de EDB blijkt dat de aangeboden compensatie te hoog is, dan hoeft de klant niets terug te betalen. Indien de aangeboden compensatie te laag blijkt, ontvangt de klant aanvullende compensatie.

Het stadium waarin de twee betreffende banken zich bevinden verschilt. Eén bank heeft in het eerste kwartaal van 2019 zijn laatste mkb-klanten een aanbodbrief gestuurd. Bij deze bank zijn alle aanbodbrieven beoordeeld door de EDB. De EDB verwacht in het eerste kwartaal van 2020 de beoordeling  van de eindafrekeningen en uitbetalingen af te ronden. Bij de andere bank verwacht de EDB de beoordelingen in 2020 af te ronden. De AFM blijft de resterende werkzaamheden van de EDB monitoren en blijft toezien op de opvolging die de banken hieraan geven.

Voortgangsrapportage AFM

De AFM rapporteert in haar voortgangsrapportage over de stand van zaken tot en met 31 december 2019. Na afronding van de EDB-werkzaamheden bij de banken, zal de AFM een slotrapportage opstellen. De voortgang wordt ook bijgehouden op de websites van de betrokken banken. Op de website van de derivatencommissie staat meer informatie over de afspraken die zijn gemaakt met de banken en over het bindend adviestraject. Ook de AFM biedt meer informatie over de toezichttaak van de AFM binnen het UHK.

Journalisten kunnen contact opnemen met Hendrik Jan Eijpe, woordvoerder AFM, via 06-22031978 of persvoorlichting@afm.nl.


 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel