Terug

AFM benadrukt voorwaarden voor samenwerking vergunninghoudende ondernemingen met freelancers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Man voor een whitebord met post-its

Het is voor financiële ondernemingen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) soms onduidelijk wanneer zij werkzaamheden mogen laten verrichten door freelancers. De AFM brengt de voorwaarden hiervoor daarom nadrukkelijk onder de aandacht.

Het samenwerken met freelancers kan voor financiële ondernemingen een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld als een onderneming externe adviseurs inhuurt voor advies bij bepaalde product-dienstcombinaties waarvoor zij zelf geen medewerkers in dienst heeft. De vergunninghoudende onderneming blijft echter altijd zélf verantwoordelijk voor de werkzaamheden die andere personen namens haar verrichten.

Denk na over bedrijfsvoering

Het is niet toegestaan dat freelancers  volledig zelfstandig werken onder de vergunning van de opdrachtgevende onderneming en dat deze onderneming hier geen controle over heeft. Ondernemingen moeten daarom goed nadenken over hun bedrijfsvoering en de naleving van wet- en regelgeving. Ook merkt de AFM dat ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers die volledig variabel worden beloond. Hiermee overtreden zij de wet. De AFM neemt dan maatregelen.

Alle voorwaarden op een rij

Deze voorwaarden gelden voor de samenwerking tussen een vergunninghoudende onderneming en een freelancer of zzp’er:

  • de freelancer handelt uitsluitend onder de naam en verantwoordelijkheid van de vergunninghoudende ondernemingen
  • de freelancer beschikt zelf over de benodigde vakdiploma’s
  • de betrouwbaarheid van de freelancer is vastgesteld met in ieder geval een verklaring omtrent gedrag en een faillissementscheck
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vergunninghoudende onderneming dekt de werkzaamheden van de freelancer
  • de freelancer wordt voor zijn of haar werkzaamheden uitsluitend betaald door de opdrachtgevende, vergunninghoudende onderneming en niet door hun cliënten
  • de freelancer wordt beloond volgens hoofdstuk 1.7 van de Wet op het financieel toezicht
  • in een overeenkomst tussen de vergunninghoudende onderneming en de freelancer zijn de voorwaarden van de samenwerking vastgelegd

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM. Het Ondernemersloket is op werkdagen van 10 tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis), of via e-mailadres ondernemersloket@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel