Terug

Banken hebben ruim 1,27 miljard uitgekeerd aan mkb’ers

Nieuws

rapport

Op peildatum 31 mei 2019 zijn vijf banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. De bank met de meeste klanten die in aanmerking komen voor compensatie, zegt de laatste aanbodbrieven nog dit jaar te sturen. In totaal komen 18.673 mkb’ers in aanmerking voor herstel. Aan hen is inmiddels €1,27 miljard uitgekeerd als compensatie of volledig voorschot.

bullets-afm-bericht-UHK-050719Dit blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) van de Autoriteit Financiële markten (AFM), die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vijf banken gereed

Vijf van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK, hebben al hun gedupeerde klanten een aanbod gestuurd. In december vorig jaar waren dat er nog vier. De vijfde bank die daarmee nu ook gereed is (op enkele brieven na waarover de bank in gesprek is met de betreffende mkb’ers), heeft een deel van zijn klanten een aanbod gestuurd waarvan de beoordeling achteraf plaatsvindt. Als dit aanbod te laag blijkt, ontvangen die klanten automatisch aanvullende compensatie. Deze bank verwacht dat dit het geval is bij circa 10% van het aanbod met beoordeling achteraf. Als er te veel compensatie is uitbetaald, hoeven klanten dat niet terug te betalen. 

Laatste aanbodbrieven eind 2019 verwacht

De laatste bank met de meeste klantdossiers heeft tot en met 31 mei 2019 aan bijna 75% van zijn klanten een aanbodbrief gestuurd. De resterende groep betreft de meest complexe dossiers waarvoor maatwerk nodig is. Deze klanten ontvangen naar verwachting voor eind 2019 een aanbod en hebben eind vorig jaar al een volledig voorschot ontvangen van hun bank.

Acceptatiegraad van het aanbod

In totaal komen 18.673 mkb’ers in aanmerking voor herstel. Tot en met 31 mei 2019 hebben 16.393 mkb’ers een aanbod van hun bank ontvangen, waarvan er 14.156 (86,4%) het aanbod accepteerden en 283 (1,7%) het aanbod afwezen. Mkb’ers krijgen twaalf weken de tijd om het aanbod te controleren voordat ze een besluit nemen. Voor veel mkb’ers is deze reactietermijn nog niet verlopen. Er is door de banken al €1,27 miljard uitgekeerd als compensatie of voorschot.

Aanvullende informatie en bindend advies

Mkb’ers kunnen op het aanbod van hun bank reageren met aanvullende informatie waardoor het aanbod opnieuw wordt beoordeeld. Bij totaal 53 klanten heeft dat geleid tot meer compensatie. Als klanten zich op onderdelen niet kunnen vinden in de totstandkoming van het aanbod, kan er binnen het UHK bindend advies worden gevraagd aan de derivatencommissie. Hiervan maakten 33 klanten gebruik. Als mkb’ers het aanbod niet accepteren, kan er geen bindend advies worden gevraagd; een geschil kan dan eventueel worden voorgelegd aan het Kifid of de civiele rechter.

 

Volgende voortgangsrapportage

De AFM rapporteert in haar volgende voortgangsrapportage over de stand van zaken tot en met 31 december 2019. De voortgang wordt ook bijgehouden op de websites van de betrokken banken. Op de website van de derivatencommissie staat meer informatie over de afspraken die zijn gemaakt met de banken en over het bindend adviestraject. Ook de AFM biedt meer informatie over de toezichtstaak van de AFM binnen het UHK.

 

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel