Terug

AFM legt SRLEV N.V. (Reaal) last onder dwangsom op

Maatregel

brief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 februari 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan SRLEV N.V., onder meer handelend onder de naam Reaal. SRLEV N.V. is onderdeel van de Vivat groep. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Reaal zich onvoldoende had ingespannen om een bepaalde groep klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering te activeren. Reaal diende alsnog voor 16 maart 2018 te voldoen aan haar activeringplicht voor deze groep klanten. Uit controle is gebleken dat Reaal alsnog in voldoende mate heeft voldaan aan haar activeringsplicht voor hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Dit betekent dat zij geen dwangsom hoeft te betalen.

Activeringsplicht

Levensverzekeraars zijn verplicht om zich aantoonbaar in te spannen om al hun klanten met een beleggingsverzekering een weloverwogen keuze te laten maken wat zij met hun beleggingsverzekering gaan doen: voortzetten, wijzigen of stopzetten van de verzekering. Dit wordt het activeren genoemd. Per 31 december 2016 moesten alle klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering zijn geactiveerd.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een maatregel waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.  Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden. In het besluit wordt de naam Vivat gebruikt voor SRLEV N.V.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Stand van zaken

Last onder dwangom is opgelegd

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Ingesteld

Beslissing genomen

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

8 februari 2018

 

 

 

 

 

 De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel