Terug

AFM consulteert herziene beleidsregel Informatieverstrekking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor informatieverstrekking. De consultatie start op 22 februari en eindigt op 20 april 2018.

De AFM heeft in 2013 haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking over financiële producten en diensten in de beleidsregel Informatieverstrekking opgenomen. In de herziene versie van de beleidsregel zijn interpretaties toegevoegd en geactualiseerd. Dit geldt vooral voor open normen zoals correct, duidelijk en niet-misleidend, die zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn in kleur aangegeven in het consultatiedocument. De beleidsregel Informatieverstrekking geeft marktpartijen meer inzicht en helpt hen te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Consultatie

We nodigen u uit om uw eventuele reacties en/of voorstellen tot verbetering met betrekking tot de aanpassingen vóór 20 april 2018 te mailen naar vragen.informatieverstrekking@afm.nl, onder vermelding van ‘voorstel tot verbetering aanpassing beleidsregel Informatieverstrekking’. Geef hierbij aan of u akkoord gaat met het (geanonimiseerd) publiceren van uw reactie.

Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar de toelichting in het consultatiedocument.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel