Terug

AFM herziet Leidraad tweede pijler pensioenadvisering

Nieuws

richting

In 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) twee verkennende onderzoeken uitgevoerd naar tweede pijler pensioenadvisering. De AFM onderzocht hierbij de kwaliteit van pensioenadvisering aan werkgevers en deed onderzoek naar de door adviseurs gebruikte pensioenadviessoftware. Uit deze onderzoeken blijkt dat de huidige ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ uit 2009 op onderdelen geactualiseerd kan worden. Dit heeft ook te maken met een veranderend pensioenlandschap. De AFM gaat dit jaar, in dialoog met de pensioenmarkt, werken aan herziening van de leidraad.

Herziening en aanvulling

De AFM constateerde dat de huidige leidraad op punten aanpassing en aanvulling nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van het vaststellen van de financiële positie ziet de AFM de noodzaak tot verheldering van de wettelijke norm. Ook besteedt de huidige leidraad nog niet specifiek aandacht aan beschikbare premieregelingen, terwijl deze regelingen vaak worden geadviseerd. De leidraad wordt daarom aangevuld met onderwerpen die specifiek betrekking hebben op beleggingsaspecten, een belangrijk onderdeel bij beschikbare premieregelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toenemende gebruik van adviessoftware.

Tot de ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ is herzien, blijft de huidige versie van kracht. De AFM verwacht de herziene leidraad in het laatste kwartaal van 2018 te publiceren.

Marktpartijen met vragen kunnen contact opnemen via: pensioen@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel