Terug

AFM vraagt ondernemingen tijdig aandacht te geven aan invoering nieuwe verslaggevingsregels

Nieuws

handje

Beleggers zijn nog onvoldoende geïnformeerd over de mogelijke impact van de nieuwe verslaggevingsregels over financiële instrumenten (IFRS 9) en omzetverantwoording (IFRS 15), die komende maand van toepassing worden. Er is een start gemaakt met het opnemen van niet-financiële informatie in het jaarverslag. Dit blijkt uit de resultaten van twee self assessments die de AFM vandaag publiceert.

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke bron voor bijvoorbeeld beleggers, die zich een oordeel willen vormen over de financiële positie en prestaties van een onderneming. De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn de boekhoudkundige standaarden die beursgenoteerde bedrijven verplicht gebruiken bij het opstellen van hun jaarverslag. Door deze standaarden zijn jaarrekeningen onderling beter vergelijkbaar.

Nieuwe regels treden binnenkort in werking

De nieuwe standaarden IFRS 9 ‘Financiële Instrumenten’ en 15 ‘Omzet’ zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht, voor IFRS 16 ‘Leases’ geldt dat een jaar later. Daarnaast moeten vanaf het boekjaar 2017, Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) met meer dan 500 medewerkers, rapporteren over niet-financiële informatie in hun jaarverslag. Bijvoorbeeld over risico’s en prestaties op het gebied van milieu, sociaal- en personeelsbeleid, de naleving van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.

Verkenning naar de voorbereiding

De AFM heeft een self assessment uitgevoerd naar de invoering van de nieuwe IFRS regels; 103 beursgenoteerde ondernemingen namen deel. Daarnaast was er bij 77 organisaties een self assessment naar de toepassing van niet-financiële informatie in het jaarverslag. Zo wil de AFM aandacht creëren voor een tijdige en goede invoering van deze nieuwe regels.

Niet-financiële informatie

In het self assessment geven de meeste ondernemingen aan te zijn gestart met de invoering van de nieuwe regels. De identificatie van risico’s en niet-financiële prestatie indicatoren vergen nog de nodige aandacht, net als de ontwikkeling van beleid op het gebied van mensenrechten. Daarnaast zegt een kwart van de ondernemingen geïntegreerde verslaggeving in zijn geheel toe te passen.

Onvoldoende informatie over impact IFRS

Uit het self assessment blijkt verder dat beleggers nog onvoldoende zijn geïnformeerd over de impact van IFRS 9 en IFRS 15. De meeste ondernemingen zeggen uiterlijk in de jaarrekening 2017 beleggers te informeren over de mogelijk impact van IFRS 9 en IFRS 15. Verder wordt duidelijk dat IFRS 16 (‘Lease’) bij de meeste beursgenoteerde ondernemingen significante impact op de verslaggeving zal hebben.

In 2018 toetst AFM de naleving

De AFM verwacht in de jaarrekeningen 2017 een kwantitatieve toelichting op de effecten van de invoering van IFRS 9 en 15. Dat geldt ook voor IFRS 16, waar deze vervroegd wordt toegepast.

De AFM gaat in 2018 de naleving van de nieuwe regels rondom niet-financiële informatie toetsen. De AFM raadt ondernemingen aan de EU-Richtsnoeren en de aanbevelingen van de Task Force on Climate Related Financial Disclosures hierbij te betrekken.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze nieuwe regels, neem dan contact op via fin.verslaggeving@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel