Terug

Oratie Femke de Vries: Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

femke-de-vries-oratie

Draagt transparantie bij aan het vertrouwen in de toezichthouder? Dat is de centrale vraag in de oratie van Femke de Vries. Op dinsdag 29 maart hield zij haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders


De bijzondere leerstoel Toezicht is ingesteld door het bestuur van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren en is onbezoldigd.

In haar redevoering pleitte De Vries voor meer onderzoek naar het nut en de noodzaak van transparantie in het toezicht. De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie.

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogde in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel