Terug

Derivatencommissie stelt uniform en voorschrijvend herstelkader vast

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

De onafhankelijke derivatencommissie heeft vandaag (dinsdag 5 juli) een uniform en voorschrijvend herstelkader gepresenteerd, zodat banken passende compensatie gaan bieden aan mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten. Deze oplossing volgt op het advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 29 februari 2016 aan de minister van Financiën, om een commissie van onafhankelijke deskundigen in te stellen, naar aanleiding van de tekortkomingen in de herbeoordelingen door de 6 betrokken banken.

De AFM is verheugd dat de derivatencommissie in een relatief korte tijd tot een duidelijk en werkbaar herstelkader is gekomen, dat recht doet aan de belangen van klanten. De AFM vindt het besluit van ABN Amro, ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers om zich te committeren aan het herstelkader positief en in het belang van hun klanten. Deutsche Bank en Rabobank hebben aangegeven zich nog te beraden. De AFM vindt het van groot belang dat ook de klanten van deze banken door middel van het herstelkader worden gecompenseerd en roept Deutsche Bank en Rabobank dan ook op het herstelkader zo snel mogelijk te onderschrijven.

Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder dossier correct wordt toegepast. Zij stellen op die manier zeker dat de banken per klant de juiste compensatie verstrekken of naar de toekomst herstellen. De externe dossierbeoordelaars rapporteren aan de AFM. AFM informeert de minister van Financiën periodiek over de kwaliteit en voortgang.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel