Terug

AFM houdt vast aan ondergrens bij crowdfunding investeerderstoets

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kennisgenomen van de door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin is verzocht de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets van €500 te verhogen naar €1000. Alles in overweging nemend heeft de AFM besloten de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets vooralsnog niet te verhogen van €500 naar €1000. De AFM is van mening dat de ondergrens van €500 in goed overleg met de sector tot stand is gekomen en een verhoging zou betekenen dat bij een groot deel van de investeringen geen toetsing meer zou plaatsvinden. Dat doet geen recht aan het doel van de investeerderstoets, die beoogt consumenten te beschermen bij beleggen in een relatief jonge sector.

Het uitvaardigen van voorschriften valt binnen het mandaat van de AFM als zelfstandig bestuursorgaan. Dit vloeit voort uit de keuze voor de scheiding der machten zoals wij die kennen. Dit maakt dat de AFM onafhankelijk kan opereren, altijd met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister van Financiën onderschrijft en respecteert die onafhankelijkheid van de AFM.

De AFM zal de voorschriften die per 1 april 2016 van kracht worden tweejaarlijks evalueren, te beginnen in oktober 2016. Hier leest u de brief van de minister van Financiën aan de AFM en de reactie daarop.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel