Terug

EC publiceert technische standaarden voor de grondstoffenmarkt

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De Europese Commissie heeft onlangs haar voorstellen voor 2 technische standaarden onder MiFID II gepubliceerd voor vergunningplicht voor grondstofhandelaren en voor positielimieten voor grondstofderivaten. Het betreft de bekrachtiging door de Commissie van de laatste 2 door ESMA op 28 september 2015 voorgestelde Reguliere Technische Standaarden (RTS).

De eerste standaard betreft de uitzonderingen op de vergunningplicht voor grondstofhandelaren. Deze standaard gaat in op de vraag wanneer iemand die handelt in grondstofderivaten wel of niet een vergunning moet hebben. De tweede standaard gaat over positielimieten voor grondstofderivaten. Deze standaard bevat de methodologie op grond waarvan de AFM positielimieten gaat vaststellen voor grondstofderivaten die in Nederland worden verhandeldn.

Deze voorstellen moeten nog door de Europese Raad en het Europees Parlement worden bekrachtigd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel