Terug

AFM biedt duidelijkheid over uitbrengen kwartaalbericht 2016

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Het Nederlandse wetgevingsproces rond de implementatie van de Wijzigingsrichtlijn Transparantie (Richtlijn 2013/50/EU) heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is de door de richtlijn voorgeschreven datum van 26 november 2015 niet gehaald. Dit roept bij marktpartijen vragen op, die de AFM met dit bericht zo goed mogelijk wil beantwoorden.

De implementatie van deze richtlijn zal het transparantieregime wijzigen, vooral op het gebied van aandeelhoudersmeldingen. Ook treedt een aantal wijzigingen op in de regels over de informatievoorziening door uitgevende instellingen, onder meer wat betreft het algemeen verkrijgbaarstellen van financiële verslaggeving. 

Nu de implementatie later plaatsvindt dan gepland, blijft het huidige regime vooralsnog van kracht. Dit roept wel de vraag op bij uitgevende instellingen of ze – kort gezegd – een kwartaalbericht uit moeten brengen over het eerste kwartaal van 2016. 

In het implementatiewetsvoorstel vervalt namelijk per 1 januari 2016 de verplichting om tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar te stellen (artikel 5:25e Wet financieel toezicht), ook als de implementatiewet pas na 1 januari in werking treedt.

Om duidelijkheid te scheppen voor uitgevende instellingen geeft de AFM aan dat zij op dit punt niet handhavend zal optreden, omdat voorzienbaar is dat de verplichting komt te vervallen.

De implementatiewet zal in werking treden bij Koninklijk Besluit. Eerst moet de wet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Behandeling van het wetsvoorstel staat in de Tweede Kamer gepland voor 14 december 2015. De vertraging geldt ook voor de implementatie van de Wijzigingsrichtlijn transparantie op het niveau van lagere regelgeving, zoals in het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Voor vragen kunt u contact opnemen met melden@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel