Terug

Coco’s niet geschikt voor meeste particuliere beleggers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst banken op hun verantwoordelijkheid bij het uitgeven van zogenoemde contingent convertible obligaties, ook wel coco’s genoemd.

Deze obligaties zijn niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers omdat zij kenmerken en risico’s hebben die moeilijk te begrijpen zijn. Beleggers kunnen hun inleg verliezen en het is mogelijk dat de belegger (tijdelijk) geen rente ontvangt. Bovendien zal de particuliere belegger een eventuele prijsdaling waarschijnlijk als laatste opmerken, met als gevolg dat hij een groot deel van zijn inleg verliest. Daarom is het onwenselijk als banken en beleggingsondernemingen deze producten zonder advies aanbieden en verkopen aan particuliere beleggers. De AFM wijst adviseurs en vermogensbeheerders daarbij nadrukkelijk op hun zorgplicht bij de beoordeling of coco’s passend zijn voor de betreffende particuliere belegger.  

Risico op verlies van inleg en risico op het niet ontvangen van rente

Coco’s zijn obligaties die door banken worden uitgegeven met als doel te voldoen aan nieuwe kapitaaleisen (die in Europa worden geïmplementeerd in de verordening kapitaalvereisten). Het zijn obligaties die worden omgezet in aandelen of waarbij deels of geheel wordt afgeschreven op de hoofdsom wanneer de kapitaalratio’s van de uitgevende bank onder een bepaald niveau komen. Afschrijving kan een definitief verlies voor de houder van de obligatie betekenen.

Daarnaast is ook de rente die de belegger ontvangt over de coco, gedeeltelijk afhankelijk van de vereiste kapitaalratio’s van de bank. Deze kapitaalseisen worden op dit moment niet volledig gepubliceerd. Bovendien mag de bank ervoor kiezen om helemaal geen rente te betalen, zonder opgaaf van redenen.

Als gevolg van deze niet transparante eigenschappen is het lastig om een goede inschatting te maken van de risico’s. Daardoor is het moeilijk te bepalen wat de waarde van een coco is. Hoewel coco’s obligaties zijn, zijn de risico’s van coco’s door bovengenoemde eigenschappen groter dan bij gewone obligaties. 

Coco’s: relatief nieuw en onbekend type obligatie

Coco’s worden door banken uitgegeven om aan de aangepaste kapitaaleisen te kunnen voldoen. Deze vorm van obligaties, gekoppeld aan de kapitaalratio’s van een bank, zijn daarmee een relatief nieuw financieel instrument. Het is niet bekend hoe snel de prijs van de coco zal dalen wanneer de kapitaalratio’s daadwerkelijk dicht bij het minimale niveau komen. De AFM ziet het als risico dat een sterke prijsdaling optreedt die te laat door particuliere beleggers wordt opgemerkt, met als gevolg dat zij een groot deel van hun inleg verliezen.

Gezien de risico’s en complexiteit zijn coco’s alleen geschikt voor een zeer beperkte groep particuliere beleggers met voldoende kennis van dit type obligatie en de bijbehorende risico’s. Sinds 2013 geldt voor financiële ondernemingen de zogenaamde PARP-norm productontwikkelingsprocessen dienen er toe te leiden dat producten op evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de klant. Voor financiële instrumenten, zoals coco’s, geldt deze PARP-norm nog niet. Naar verwachting zal een vergelijkbare norm vanaf 2017 wel van toepassing zijn.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel