Terug

Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

speech

Omdat financiële dienstverlening in toenemende mate online plaatsvindt, stellen marktpartijen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregeld de vraag wanneer er sprake is van bemiddelen bij online dienstverlening.

Ze willen bijvoorbeeld weten of vergelijkingssites die op het gebied van financiële dienstverlening actief zijn zogenoemde leadvergoedingen mogen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen. De digitalisering van de dienstverlening is voor de AFM aanleiding om haar interpretatie van het begrip bemiddelen aan te scherpen en te verduidelijken.

Belangrijke wijzigingen voor vergelijkingssites

Door de aanscherping van het begrip bemiddelen kwalificeren de werkzaamheden van voorgenoemde vergelijkingssites al snel als bemiddelen. Vergelijkingssites die bemiddelen moeten een vergunning van de AFM aanvragen. Ook mogen deze partijen niet langer leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen. Het provisieverbod houdt namelijk in dat geldstromen tussen een aanbieder en een adviseur of bemiddelaar niet langer zijn toegestaan.

Vergelijkingssites die bemiddelen hebben tot 17 november 2014 de tijd om een vergunning bij de AFM aan te vragen. Zonder vergunning mogen er via uw website geen bemiddelingsactiviteiten meer worden verricht.

Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?

Van bemiddelen is in ieder geval sprake als meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder worden doorgegeven. Een vergelijkingssite bemiddelt ook als aan al deze twee voorwaarden is voldaan:

  1. De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking.

  2. Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Als deze twee bovenstaande werkzaamheden worden verricht, dan wordt meer gedaan dan het alleen doorgeven van contactgegevens van een klant aan een aanbieder. r is sprake van inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand laten komen van een overeenkomst.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel