Terug

Sectorbeeld Pensioenen Voor Pensioenuitvoerders

Het 'Sectorbeeld Pensioenen' geeft een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen in het pensioenlandschap waar het gaat om de tweedepijlerpensioenen. Dit beeld wordt opgesteld op basis van van informatie die wij bij de ruim 200  Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI) hebben opgevraagd. het is onze intentie om de informatie en inzichten jaarlijks met de sector te delen. Ook maken de inzichten het mogelijk om ons werk als toezichthouder effectief uit te voeren omdat wij zien waar mogelijke risico's zich voordoen.

2021

In 2021 is het eerste 'Sectorbeeld Pensioenen' verschenen. Dit is gebaseerd op een toezichtrapportage door de sector uit 2020 over de gegevens uit 2019. Wij hebben pensioenaanbieders onder andere gevraagd te rapporteren over verschillende keuzes die zij hun deelnemers aanbieden en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt. Het gaat hierbij om keuzes in de opbouwfase, dus bijvoorbeeld keuzes die deelnemers kunnen maken aangaande het beleggingsbeleid, en over keuzes op pensioendatum die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling