Terug

Stichting Pensioenregister Voor Pensioenuitvoerders

Stichting Pensioenregister stelt persoonlijke pensioeninformatie beschikbaar voor deelnemers via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioenregister beheert deze informatie en helpt bij de waardeoverdracht van deelnemers met een klein pensioen door de uitvoerders met elkaar te verbinden

AFM houdt toezicht

De AFM houdt toezicht op het pensioenregister. De rol van het pensioenregister is wettelijkverankerd in de Pensioenwet.

In haar toezicht kijkt de AFM naar de opzet, bestaan en werking van de benodigde processen en systemen waarmee het Pensioenregister werkt. In de concept Wet toekomst pensioenen zijn na een evaluatie voorstellen gedaan om de wet- en regelgeving te verduidelijken. Zo wordt verduidelijkt dat het toezicht van de AFM ziet op de uitoefening van de wettelijke taken van het pensioenregister alsmede op de bedrijfsvoering en organisatie daartoe. De AFM kan voor de uitoefening van haar toezicht gebruik maken van de wettelijke bepaalde inlichtingenbevoegdheid.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders