Terug

Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken Voor Pensioenuitvoerders

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen.

Navigatiemetafoor geeft ouderdomspensioen in scenario’s weer

Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. Zo zien zij bijvoorbeeld wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn.

Navigatiemetafoor verplicht op Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Het gebruik van de navigatiemetafoor is afgesproken voor twee communicatiemiddelen:

  • een herkenbare plek op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)
  • het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Totale pensioeninkomen op MPO eenvoudig vergelijkbaar

Op MPO zullen vanaf 30 september 2019 de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen opgeteld zichtbaar zijn in één navigatiemetafoor. In de netto maandbedragen bij de navigatiemetafoor is rekening gehouden met het koopkrachtrisico; de bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Navigatiemetafoor UPO toont andere bedragen dan MPO

De navigatiemetafoor wordt ook op het UPO opgenomen. Deze afbeelding zal bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weergeven in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op MPO. Het eerste UPO waarin deze afbeelding wordt gebruikt is het UPO van 2020.

Pensioenuitvoerders mogen de navigatiemetafoor overigens ook in andere communicatiemiddelen gebruiken.

Voorwaarden gebruik vastgelegd in Besluit

Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (het Besluit). Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) plaatst een voorbeeld van een navigatiemetafoor op haar website.

navigatiemetafoor

Navigatiemetafoor verder ontwikkelen?

Het Besluit biedt pensioenuitvoerders de mogelijkheid om de vormgeving van de navigatiemetafoor verder te ontwikkelen. Als pensioenuitvoerders daarmee aan de slag gaan, kunnen zij contact opnemen met de AFM via pensioen@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling

Informeren over korten en indexeren