Terug

Navigatiemetafoor: om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken Voor Pensioenuitvoerders

De navigatiemetafoor geeft deelnemers van werkgeverspensioenregelingen via een afbeelding beter inzicht in hun toekomstig ouderdomspensioen en de risico’s daaromheen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Navigatiemetafoor geeft ouderdomspensioen in scenario’s weer

Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. De metafoor laat bijvoorbeeld zien wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn. De navigatiemetafoor is al vanaf 30 september 2019 verplicht voor mijnpensioenoverizcht.nl. Heeft u deze deadline niet behaald, dan verzoeken wij u dit te melden bij de AFM via pensioen@afm.nl. Vanaf 2020 is dit ook een verplicht onderdeel van het jaarlijkse Uniform Pensioen overzicht (UPO).

Pensioeninkomen op mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig vergelijkbaar

De netto maandbedragen op de navigatiemetafoor van mijnpensioenoverzicht.nl houden rekening met het koopkrachtrisico. De bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Bedragen UPO toont andere bedragen dan metafoor op mijnpensioenoverzicht.nl

De afbeelding op het UPO geeft bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weer in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen ook de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op mijnpensioenoverzicht.nl.

Voorwaarden gebruik navigatiemetafoor

De navigatiemetafoor kan ook in andere communicatiemiddelen gebruikt worden. Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (het Besluit). Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de navigatiemetafoor.

navigatiemetafoor

Navigatiemetafoor verder ontwikkelen?

Pensioenuitvoerders hebben de mogelijkheid om de vormgeving van de navigatiemetafoor verder te ontwikkelen. Gaat u daarmee aan de slag of heeft u vragen, neem dan contact op met de AFM via pensioen@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling