Terug

Informeren bij collectieve waardeoverdracht Voor Pensioenuitvoerders

Een collectieve waardeoverdracht (CWO) van een pensioenregeling heeft vaak gevolgen voor het pensioen van een deelnemer. Daarom is het belangrijk dat u de deelnemer hierover goed informeert en in de gelegenheid stelt bezwaar te maken als dat nodig is.

Uitgangspunten informatieverstrekking deelnemers bij een (voorgenomen) collectieve waardeoverdracht

In het document “Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW’ vindt u een aantal uitgangspunten voor de informatie voor deze deelnemers bij een (voorgenomen) CWO.

De AFM houdt onder meer toezicht op de informatie die pensioenuitvoerders geven aan (gewezen) deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden. Die informatie moet tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct zijn. De AFM is daarmee de toezichthouder op de informatie die pensioenuitvoerders verstrekken bij een (voorgenomen) CWO op grond van de Pensioenwet (art. 83 en 84).

De Nederlandsche Bank (DNB) is de toezichthouder die toetst of de collectieve waardeoverdracht van een pensioenuitvoerder door kan gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van DNB.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling