Terug

Prospectustoezicht per 21 juli 2019 Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels voor het opstellen van een prospectus. Dan zijn alle vereisten van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129 van toepassing. De Prospectusverordening vervangt de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG. Er zijn een aantal wijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de samenvatting en de risicofactoren.

Vanaf 1 mei 2019 kunt u een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus indienen op basis van de nieuwe regelgeving. De AFM kan het prospectus dan vanaf 21 juli 2019 goedkeuren. Tot 21 juli 2019 worden prospectussen nog goedgekeurd op basis van de (oude) Prospectusrichtlijn. Heeft u vragen over de nieuwe Prospectusverordening? Stuur dan een e-mail naar prospectusregulation@afm.nl.