Terug

Prospectustoezicht Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Partijen die effecten zoals aandelen of obligaties aanbieden, zijn verplicht een prospectus te publiceren dat is goedgekeurd door de AFM. De verplichting geldt ook als effecten worden genoteerd aan een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam.