Terug

Hoe verloopt de goedkeuring van een biedingsbericht? Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Binnen 4 weken na de aankondiging van een openbaar bod moet door de bieder het 4-weken persbericht worden gepubliceerd. Als de bieder niet afziet van het bod, moet de bieder binnen de door de bieder in het 4-weken persbericht genoemde periode een aanvraag voor goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de AFM.

Aanvraag goedkeuring

De aanvraag voor goedkeuring en/of paspoort van een goedkeuring dient als volgt te geschieden:

Een schriftelijk verzoek met dagtekening aan de AFM, met daarin:

  • naam en adres aanvrager
  • ondertekening door of namens de aanvrager
  • beschrijving van de beschikking (verzoek goedkeuring en/of paspoort) die wordt verzocht, met overlegging van de gegevens en documentatie zoals bedoeld in artikel 5:76 Wft jo. artikel 8 Bob en met toezending van de ingevulde exemplaren van de toepasselijke verwijzingstabellen.

De aanvraagbrief moet worden verzonden per e-mail, fax of post aan:

Team Openbare Biedingen
Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Fax: 020 797 3800
E-mail: openbare.biedingen@afm.nl

De gegevens en documentatie zoals bedoeld in artikel 5:76 Wft jo. artikel 8 Bob en de ingevulde verwijzingstabellen kunt u per e-mail sturen aan: openbare.biedingen@afm.nl.

De AFM geeft haar reactie op een aanvraag tot goedkeuring van een biedingsbericht binnen tien werkdagen na ontvangst van de per e-mail, post of fax toegezonden schriftelijke aanvraagbrief. Deze reactie kan zijn:

  1. besluit tot goedkeuring, of
  2. uitnodiging tot aanvulling van het biedingsbericht in welk geval de AFM na ontvangst van de aangevulde aanvraag weer binnen tien werkdagen zal reageren op de wijze zoals in (1) of (2) verwoord.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen