Terug

Melding (beëindiging) werkzaamheden Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf transacties voor eigen rekening verricht, kan voor het melden van een substantiële deelneming uitgezonderd worden.

Melden of afmelden werkzaamheden

Om voor een uitzondering in aanmerking te komen, moet u melden dat u bepaalde werkzaamheden verricht of gaat verrichten. Het betreft werkzaamheden als bedoeld in onderdeel a van de definitie van verrichten van een beleggingsactiviteit in artikel 1:1 Wft.

Als u de betreffende werkzaamheden heeft beëindigd of gaat beëindigen, dan moet u dit ook melden.

Stuur het formulier

Gebruik voor het melden of afmelden van werkzaamheden ons formulier. Stuur dat via Cryptshare naar melden@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen