Terug

Publicaties financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De AFM publiceert regelmatig over de financiële verslaggeving en de diverse onderzoeken hierover. Op deze pagina vindt u onder meer de themaonderzoeken, aandachtspunten en activiteitenverslagen.

Nieuwsberichten

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Publicaties ESMA

2021

ESMA dringt bij banken aan op transparantie over TLTRO III-leningen van ECB - 6-1-2021

2020

2019

2018

2017

Themaonderzoeken 2015

Met het uitvoeren en publiceren van themaonderzoeken brengt de AFM de toepassing van specifieke verslaggevingsvoorschriften binnen een bepaalde sector nader onder de aandacht. Hiermee wil de AFM ondernemingen stimuleren de kwaliteit van hun financiële verslaggeving te verbeteren.

Aandachtspunten financiële verslaggeving

Voorafgaand aan het jaarrekeningenseizoen publiceert de AFM in het najaar de aandachtspunten die op het gebied van financiële verslaggeving naar voren zijn gekomen. Het doel hiervan is om ondernemingen in de gelegenheid te stellen deze verbeterpunten tijdig te betrekken bij het opstellen van de financiële verslaggeving.

Vanaf 2013 is de rapportage een bundeling van de jaarlijkse uitkomsten van de themaonderzoeken die zijn uitgevoerd, de themaonderzoeken die in het jaar daarop zullen worden uitgevoerd als ook de bevindingen uit het doorlopende toezicht.

2014

2013

2012

2011

Activiteitenverslagen financiële verslaggeving

De AFM publiceert elk jaar een rapport met een overzicht van de activiteiten en resultaten van het uitgevoerde toezicht op de financiële verslaggeving.

Materieel belang in de jaarrekening

Informatie in een jaarrekening is materieel wanneer het weglaten of het onjuist weergeven daarvan het beeld zou kunnen beïnvloeden dat gebruikers hebben van de financiële positie en prestaties van een onderneming. Materieel belang bepaalt of informatie in de jaarrekening moet worden opgenomen en of er aan bepaalde internationale verslaggevingsvoorschriften (IFRS) moet worden voldaan.

Er bestaan verschillende opvattingen over de praktische toepassing van het begrip materieel belang in de jaarrekening. De AFM streeft naar meer duidelijkheid en is daarom met diverse stakeholders over dit onderwerp in gesprek. Op deze manier wil zij een bijdrage leveren aan de verbetering van de toepassing van materieel belang en daarmee aan de kwaliteit van financiële verslaggeving.

Voorbeelden

In een presentatie geeft de AFM aan de hand van een twintigtal voorbeelden aan waarom zij bepaalde tekortkomingen in de jaarrekening als materieel beschouwt.

Voordat ondernemingen besluiten informatie weg te laten (of een laat in het proces ontdekte omissie niet te herstellen), moeten zij vaststellen dat er geen sprake is van een afwijking van IFRS die een kwantitatief of kwalitatief materiële fout is. De voorbeelden in bovenstaande presentatie kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen