Terug

Vrijstellingsregeling prospectusplicht gewijzigd per 1 oktober 2017 Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht is per 1 oktober 2017 gewijzigd. De vrijstelling is verhoogd naar €5 miljoen. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling voldoen aan een aantal voorwaarden.

In Nederland geldt een prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt. Dit betekent (kort gezegd) dat het verboden is om effecten uit te geven zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen verkrijgbaar is.

Vrijstelling van €2,5 miljoen naar €5 miljoen

Er zijn een aantal uitzonderingen en vrijstellingen op bovengenoemde prospectusplicht, waaronder de €2,5 miljoen-vrijstelling. Per 1 oktober 2017 is deze vrijstelling verhoogd naar een €5 miljoen-vrijstelling. Dit betekent dat de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen berekend over een periode van 12 maanden onder de €5 miljoen moet blijven, om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling.

Meldplicht en informatiedocument

Daarnaast gelden per 1 oktober 2017 een aantal nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te maken van deze vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen. Daarnaast moet dit informatiedocument gelijktijdig met de melding worden verstrekt aan de AFM. Het informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Verzamel eerst de informatie voordat u het meldformulier invult

U kunt het meldformulier niet tussentijds opslaan. Lees daarom eerst de veelgestelde vragen en antwoorden. Hierin vindt u onder meer welke gegevens het meldformulier moet bevatten onder (Hoe en wat moet u precies melden?)

In welke gevallen gelden de nieuwe voorwaarden?

Alle aanbiedingen van effecten die op of na 1 oktober 2017 worden gestart waarbij gebruik wordt gemaakt van de €5 miljoen-vrijstelling, moeten voorafgaand van de aanbieding zijn gemeld bij de AFM, en moet het informatiedocument aan de beleggers zijn verstrekt.

Voor alle aanbiedingen onder de €2,5 miljoen-vrijstelling die vóór 1 oktober 2017 zijn gestart gelden de nieuwe voorwaarden dus niet. Dit betekent dat de aanbiedingen die vóór 1 oktober 2017 zijn gestart niet alsnog bij de AFM hoeven te worden gemeld en dat ook het informatiedocument niet alsnog hoeft te worden verstrekt.

Aanbiedingen die vóór 1 oktober 2017 onder de €2,5 miljoen-vrijstelling zijn gestart en op of na 1 oktober 2017 worden verhoogd om van de verhoogde vrijstellingsgrens gebruik te maken, gelden als nieuwe aanbieding. In dat geval moet aan de nieuwe voorwaarden worden voldaan. Voorafgaand aan de verhoging van de aanbieding moet de aanbieding bij de AFM zijn gemeld en moet het informatiedocument zijn verstrekt.

Onveranderd is dat bij de start van een nieuwe aanbieding onder de €5 miljoen-vrijstelling alle vrijgestelde aanbiedingen van effecten die in de voorgaande 12 maanden zijn gedaan moeten worden opgeteld om te bepalen of onder de grens van €5 miljoen wordt aangeboden. De aanbiedingen die zijn gedaan onder de €2,5 miljoen-vrijstelling tellen dus mee als zij gedaan zijn in de 12 maanden voordat een aanbieding onder de €5 miljoen-vrijstelling wordt gestart.

Meer informatie volgt

De AFM treft voorbereidende werkzaamheden zodat aanbiedingen vanaf 1 oktober 2017 gemeld kunnen worden. Meer informatie volgt, onder meer op deze pagina, inclusief de mogelijkheid om te melden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen