Terug

Online cursus ‘Goedkeuringsprocedure prospectussen AFM’ Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Wie wil weten wat de eisen zijn voor het goedkeuren van een prospectus, kan de online cursus ‘Goedkeuringsprocedure prospectussen AFM’ volgen op de website van de AFM.

Inhoud van de cursus

De cursus is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken, die rechtstreeks bekeken kunnen worden zonder ook de voorafgaande hoofdstukken gezien te hebben. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoofdstuk 1: Wat is het doel van cursus?
  • Hoofdstuk 2: Wanneer is goedkeuring prospectus vereist?
  • Hoofdstuk 3: Hoe dient u een aanvraag in?
  • Hoofdstuk 4: Wat gebeurt er na indiening aanvraag?
  • Hoofdstuk 5: Eisen voor vorm en inhoud prospectus
  • Hoofdstuk 6: Toepassing verwijzingstabellen
  • Hoofdstuk 7: Vaak voorkomende fouten
  • Hoofdstuk 8: Verplichtingen na goedkeuring prospectus

De online cursus is geoptimaliseerd voor iPad en iPhone, Google Chrome, Safari en Windows Explorer 8 of hoger.

Vragen?

Als u na het bekijken van de online cursus nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen