Terug

Goedkeuring aanvragen Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Hier vindt u een overzicht van aanvraagprocedures voor de goedkeuring van een prospectus of een supplement.

Aanvraag goedkeuring prospectus

Wanneer u een prospectus door de AFM wilt laten goedkeuren, moet u daar een aanvraag voor indienen. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag heeft de AFM de volgende documenten nodig:

 • Een ondertekende brief met daarin het verzoek om goedkeuring van het prospectus
 • Een ingevulde en ondertekende verklaring aanvraag goedkeuring prospectus 
 • Het concept prospectus
 • Alle documenten die in het prospectus worden opgenomen door verwijzing
 • De toepasselijke en ingevulde verwijzingstabellen.

Alle documenten kunt u per e-mail sturen naar service.prospectus@afm.nl. U ontvangt dan binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Mocht u geen ontvangstbevestiging van ons ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag goedkeuring supplement

Voor supplementen vult u de verklaring aanvraag goedkeuring supplement in. Verder geldt dezelfde procedure als voor prospectussen.

Aanvraag goedkeuring ‘zelfde dag’-supplement

Onder bepaalde voorwaarden kan de AFM een supplement binnen een dag goedkeuren. Deze procedure is bedoeld voor supplementen die worden opgesteld naar aanleiding van persberichten of kwartaal- en (half)jaarcijfers van de uitgevende instelling.

Om goedkeuring op dezelfde dag te kunnen bereiken, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Het supplement wordt alleen opgesteld om persberichten, kwartaalrapportages of (half)jaarcijfers die de uitgevende instelling reeds heeft gepubliceerd, in het prospectus op te nemen.
 • Het supplement bevat geen andere nieuwe informatie.
 • De aanvraag moet op de werkdag voorafgaand aan de goedkeuring vóór 17.00 uur telefonisch aangekondigd worden. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten. Het secretariaat is te bereiken op het telefoonnummer: +31 (0)20 797 2500.
 • De AFM moet alle benodigde documenten voor de aanvraag tot goedkeuring voor 10:00 uur ’s ochtends hebben ontvangen.
 • De aanvraag bevat geen conceptdocumenten en het supplement wordt in een pdf-bestand aangeleverd. 
 • De AFM heeft geen opmerkingen op het supplement. Mocht de AFM toch één of meerdere opmerkingen hebben, dan vervalt de procedure voor het zelfde dag-supplement. Dit houdt in dat de AFM goedkeuring op dezelfde dag niet langer kan garanderen. Of het supplement in dat geval alsnog op dezelfde dag kan worden goedgekeurd, zal onder andere afhankelijk zijn van het type opmerkingen van de AFM.

De aanvraag kan ingediend worden door de verklaring aanvraag goedkeuring zelfde dag-supplement in te vullen en te ondertekenen en samen met de in de verklaring genoemde documenten (voor zover van toepassing) te sturen naar service.prospectus@afm.nl. Graag ‘zelfde dag-supplement’ vermelden in het onderwerp van de e-mail.

Procedure deponeren definitieve voorwaarden

De definitieve voorwaarden kunt u per e-mail toesturen: final.terms@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen