Terug

Wilt u een ontheffing of vergunning aanvragen? Voor Crowdfundingplatformen

De AFM heeft informatie nodig voor het bepalen van de reikwijdte van uw activiteiten en om te beoordelen of u een ontheffing of vergunning nodig heeft.

Beschrijving businessmodel

Graag ontvangen wij een uitgebreide beschrijving van uw business model, met de activiteiten die u wilt gaan verrichten en een overzicht van de geldgevers en de geldnemers. Deze beschrijving moet ook voorzien zijn van een ‘legal opinion’. Hierin staat omschreven waarom u (of uw juridisch adviseur) van mening bent dat de activiteiten wel of niet onder de Wft vallen.

Relevante informatie

Deze informatie is van belang om uw activiteiten goed te kunnen beoordelen: 

  • Wat wordt er door de ‘geldnemer’ uitgegeven? Is er sprake van uitgifte van effecten/ deelnemingsrechten/ obligaties/ beleggingsobjecten/ opvorderbare gelden?
  • Wie is de geldnemer (consumenten of professionele partijen)? 
  • Wie is/zijn de geldgevers (consumenten of professionele partijen)?  
  • Wat is de looptijd van het financiële product? 
  • Wat zijn de minimale en maximale investeringsbedragen? 
  • Wie vormt/vormen het platform, welke activiteiten worden er verricht? 
  • Hoe kunnen we u bereiken (naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres)?

Het ondernemersloket

U kunt met uw vragen terecht bij het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis) op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt ook e-mailen naar ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen