Terug

Informatieverstrekking over de vergunning of ontheffing Voor Crowdfundingplatformen

De informatie die een crowdfundingplatform geeft over de dienstverlening, de aangeboden projecten of over de ontheffing/vergunning moet correct en duidelijk zijn en mag niet misleidend zijn. Hieronder staan een aantal voorbeeldteksten opgesteld die u kunt overnemen.

In de praktijk

De AFM heeft geconstateerd dat crowdfundingplatformen niet altijd op een juiste wijze informeren over de vergunning/ontheffing. De vermelding wordt bijvoorbeeld te ruim uitgelegd en doet zo geen recht aan de werkelijke strekking van de vergunning.

Ook komt het voor dat de vergunning voornamelijk wordt ingezet als marketinginstrument door deze in reclame-uitingen te koppelen aan doet bijvoorbeeld geen recht aan de werkelijkheid doordat deze te ruim (de vergunning wordt bijvoorbeeld te ruim uitgelegd). 

Of bijvoorbeeld doordat deze vermelding door haar weergave hoofdzakelijk wordt ingezet als marketinginstrument door een vergunning/ontheffing bijvoorbeeld direct te koppelen aan (totale) veiligheid, in plaats van dat deze zich beperkt tot een feitelijke vermelding van de vergunning dan wel ontheffing.

Voorbeeldtekst - Ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden

[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer [ontheffingsnummer]. Onder dit regime mag [platform] bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij [platform] daarom nooit particulieren zijn. 

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert [platform] 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het [platform].

Voorbeeldtekst - Vergunning beleggingsonderneming

[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als beleggingsonderneming voor beleggingsdienst(en) en staat geregistreerd onder nummer [vergunningnummer]. [Platform] mag de volgende diensten verlenen: [platform neemt hier de diensten op die op basis van haar vergunning verleend mogen worden] orders doorgeven in financiële instrumenten, beleggingsadvies, vermogensbeheer, financiële instrumenten plaatsen zonder plaatsingsgarantie. 

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) beleggingsondernemingen als platform, DNB houdt prudentieel toezicht. DNB kijkt onder meer naar het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit van de beleggingsonderneming. Ook geeft DNB verklaringen van geen bezwaar af aan houders van een gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming in kwestie.

Voorbeeldtekst - Vergunning financiƫle dienstverlener

[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als financiële dienstverlener voor het aanbieden van/bemiddelen in [vermeld hier type vergunning; opties: hypothecair en/of consumptief krediet of elektronisch geld en/of betaalrekeningen] en staat geregistreerd onder nummer [vergunningnummer]. 

Dit betekent dat [platform] via haar platform [opnemen welk type geldgevers het platform heeft] particuliere / zakelijke geldvragers / voor hypothecair en/of consumptief krediet kan bedienen. 

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) financiële dienstverleners als [platform].

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen