Terug

Crowdfunding investeerderstoets Voor Crowdfundingplatformen

De crowdfunding investeerderstoets bevat vragen over de kennis en ervaring, maar ook over het vermogen, van de consument. De toets heeft tot doel de consument een verantwoorde investeringsbeslissing te kunnen laten maken.

Wanneer een investeerderstoets?

Een crowdfundingsplatform moet een crowdfunding investeerderstoets afnemen bij iedere consument die meer dan €500 via het platform investeert.

Randvoorwaarden investeerderstoets

De crowdfunding investeerderstoets mag door de crowdfundingplatformen zelf ontwikkeld worden en is vormvrij. De toets moet in ieder geval voldoen aan de onderstaande randvoorwaarden.

Vorm

De tekst van de toets moet in correcte, duidelijke en niet-misleidende bewoordingen zijn opgesteld. De gemiddelde consument moet deze kunnen begrijpen. Daarnaast mag de tekst projecten niet aanprijzen of anderszins de suggestie wekken dat een bepaald project wordt aanbevolen.

Inhoud

De toets dient te inventariseren of de consument over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan het project, crowdfunding in algemene zin en het specifieke platform. Uit de toets moet ook blijken of de consument een verantwoord deel van zijn of haar vrij belegbaar vermogen in crowdfunding investeert. Er moet dus een inventarisatie plaatsvinden van het vrij belegbaar vermogen. Een verantwoord deel bevat naar onze mening maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Toelichting uitslag toets

Het is de verantwoordelijkheid van het platform, op basis van de antwoorden van de consument, te bepalen wat de uitslag van de test is en of het verantwoord is voor de consument te investeren (gezien zijn of haar kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). De uitslag van de investeerderstoets is niet bindend. 

Positieve uitslag

Als het platform van mening is dat de investering kan plaatsvinden, dan moet de uitslag objectief (niet als aanbeveling) worden meegedeeld aan de consument. 

Negatieve uitslag

Als het platform van mening is dat de investering niet moet plaatsvinden, dan moet de consument nadrukkelijk worden gewezen op de risico’s door middel van een duidelijke waarschuwing. Wij verwachten dat platforms zorgvuldig te werk te gaan bij het weergeven van risico’s bij deze negatieve uitslag.

Voorbeelden van de correcte wijze van informatieverstrekking kunt u vinden in de beleidsregel informatieverstrekking.
 

Input van de AFM op de investeerderstoets

De crowdfunding investeerderstoets heeft twee doelen: vaststellen of crowdfunding past bij de consument en de consument wijzen op de risico’s van crowdfunding. Een aantal platformen hebben hun concept investeerderstoets (vrijwillig) aan de AFM voorgelegd. Wij hebben deze toetsen bekeken en platformen voorzien van een terugkoppeling.

De belangrijkste punten:

 • Voor crowdfunding relevante onderwerpen, zoals defaults, verhandelbaarheid, spreiding, risico’s van start-ups in vergelijking met bestaande bedrijven en de risico’s ten opzichte van sparen, zouden onderdeel moeten zijn van de investeerderstoets. 
 • Idealiter wordt zoveel mogelijk daadwerkelijke kennis en feiten uitgevraagd in plaats van subjectieve beoordelingen. We illustreren dit met een voorbeeld. Een platform wil het kennisniveau van investeerders vaststellen:    
  • Niet: Vraag: “Hoeveel kennis heeft u van crowdfunding?”
   Antwoordmogelijkheden: “A: veel, B: een beetje, C: weinig”
  • Wel: Vraag: “Geef voor onderstaande producten aan hoe groot de kans is om (een deel van) je investering kwijt te raken. Bijvoorbeeld voor: Nederlandse staatsobligaties, AEX aandelen, crowdfunding etc.).
   Antwoordmogelijkheden: “A: zeer klein, B: klein, C: gemiddeld, D: groot, E: zeer groot”. 

 • De AFM vindt het positief als consumenten een persoonlijke terugkoppeling ontvangen die gebaseerd is op de door hen gegeven antwoorden, liefst voorzien van praktische tips. In de ogen van de AFM is dit een best practice.

Zorg voor terugkoppelingen die bondig zijn en neem eventueel een verwijzing op naar meer informatie. Lange teksten kunnen consumenten afschrikken.

Actief bevestigen of mogelijkheid ontbinden

Wij vinden het belangrijk dat de consument een bewuste keuze maakt om te investeren. Daarom moeten crowdfundingplatformen de mogelijkheid tot reflectie bieden. Dit kunnen wij op 2 manieren vormgeven. De keuze is aan de platformen zelf en kan het best in de algemene voorwaarden worden vastgelegd.

1. Actief bevestigen

De consument ontvangt de werkdag na zijn of haar investering een e-mail waarin de kenmerken en de risico’s van het project (zoals weergegeven op de website van het platform) zijn opgenomen. In de e-mail wordt de consument 24 uur de tijd gegeven zijn of haar investering te bevestigen. Na deze bevestiging door de consument wordt de investering definitief. Als de investering niet binnen 24 uur wordt bevestigd, wordt deze geannuleerd.

2. Mogelijkheid ontbinden

De consument ontvangt de werkdag na zijn of haar investering een e-mail waarin de kenmerken en de risico’s van het project (zoals weergegeven op de website van het platform) zijn opgenomen. In de e-mail wordt de consument uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden, gedurende 24 uur, op eenvoudige wijze (bijvoorbeeld via een e-mail) de investering te annuleren. Aan deze annulering mogen geen kosten worden verbonden. Als de investering niet binnen 24 uur wordt geannuleerd dan is deze daarna definitief geworden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen