Terug

Eisen aan de bestuurder van een financiële onderneming Voor Caribisch Nederland

De AFM stelt eisen aan de bestuurders van een financiële onderneming. Enkele van deze eisen zijn: Personen die het beleid bepalen of mede bepalen moeten betrouwbaar en geschikt zijn. De betrouwbaarheid wordt vastgesteld aan de hand van de eisen die in Bijlage I van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) zijn genoemd.

Geschiktheidseisen

Hiervoor wordt gekeken naar bepaalde antecedenten. Dit kan gaan om zaken op strafrechtelijk vlak, financieel (zoals een faillissement of andere financiële problemen), fiscaal (bijvoorbeeld een boete van de belastingdienst), of onderzoeken van de toezichthouder (zoals de CBCS, DNB, AFM of een andere buitenlandse toezichthouder).

Geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Voor adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten in verzekeringen, is bepaald dat de geschiktheid door middel van een diploma kan worden aangetoond. Deze worden genoemd in artikel 2:2 van de Regeling financiële markten BES en zijn gelijk aan de door de CBCS vereiste diploma’s.

Bestuurders moeten bij hun aantreden en doorlopend voldoen aan deze eisen. Nieuwe feiten die een ander oordeel over de geschiktheid en betrouwbaarheid kunnen inhouden, moeten aan de AFM gemeld worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland