Terug

Verplichte meldingen Voor Beleggingsondernemingen

Als er iets verandert in uw onderneming kan dat van invloed zijn op de vergunning die de AFM heeft verleend op basis van de informatie die u destijds heeft aangeleverd. Daarom schrijft de wet voor dat een beleggingsonderneming wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, moet melden bij de AFM. Dit heet een materiële wijziging en wordt beschreven in artikel 4:26 Wft en artikel 94-96 BGfo.

Voorbeelden van wijzigingen die u moet melden, zijn:

Daarnaast moet u misstanden en incidenten melden, conform onder andere artikel 4:11, 4:92 en 4:97 Wft. Deze meldt u via het AFM portaal, net als aan- en afmeldingen van toetsbare personen en aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning of Europese paspoorten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen