Terug

Verplichte meldingen Voor Beleggingsondernemingen

Als er iets verandert in uw beleggingsonderneming kan dat van invloed zijn op de vergunning die de AFM heeft verleend op basis van de informatie die u destijds heeft aangeleverd. Daarom schrijft de wet voor dat een beleggingsonderneming wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, moet melden bij de AFM.

Wilt u iets melden? Doe dat dan bij ons Ondernemersloket.  

Meld voorgenomen uitbestedingen aan de AFM

Een uitbesteding van activiteiten vraagt om een adequate beheersing van de risico’s door financiële ondernemingen. Zeker als het gaat om uitbesteding van activiteiten binnen de primaire processen van financiële ondernemingen. Wanneer u bepaalde activiteiten gaat uitbesteden, dan moet u dit vooraf melden bij de AFM. Een melding van een (geplande) uitbesteding biedt de AFM een actueel overzicht van de werkzaamheden die worden uitbesteed. Met dit overzicht kan de AFM zorg dragen voor proactief en risico gestuurd toezicht op uitbesteding.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen