Terug

Vergunning Voor Banken & verzekeraars

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel is voor de verschillende soorten financiële ondernemingen een verbodsbepaling opgenomen dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Dit betreft de volgende bepalingen:

 • Clearingsinstellingen: afdeling 2.2.1, artikel 2:4 Wft
 • Kredietinstellingen en financiële instellingen: afdeling 2.2.2, artikel 2:11 Wft
 • Levens- en schadeverzekeraars: afdeling 2.2.3, artikel 2:27 Wft
 • Natura-uitvaartverzekeraars: afdeling 2.2.4, artikel 2:48 Wft
 • Aanbieden van beleggingsobjecten: afdeling 2.2.5, artikel 2:55 Wft
 • Aanbieden van krediet: afdeling 2.2.6, artikel 2.60 Wft
 • Aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstelling: afdeling 2.2.7., artikel 2:65 Wft
 • Adviseren: afdeling 2.2.8, artikel 2:75 Wft
 • Bemiddelen: afdeling 2.2.9, artikel 2:80 Wft
 • Herverzekeringsbemiddelen: afdeling 2.2.10, artikel 2:86 Wft
 • Optreden als (onder-)gevolmachtigde agent: afdeling 2.2.11, artikel 2:92 Wft
 • Verlenen van beleggingsdiensten: afdeling 2.2.12, artikel 2:96 Wft

Vergunning DNB

Voor de financiële ondernemingen Clearingsinstellingen, Kredietinstellingen en financiële instellingen, Levens- en schadeverzekeraars en Natura-uitvaartverzekeraars dient een vergunning door DNB te worden verleend. Voor meer informatie hierover verwijst de AFM u naar www.dnb.nl.

Financiƫle dienstverlener

Financiële ondernemingen die activiteiten verrichten op het gebied van Aanbieden van beleggingsobjecten, Aanbieden van krediet, Adviseren, Bemiddelen, Herverzekeringsbemiddelen en Optreden als (onder-)gevolmachtigde agent worden, evenals voorheen in de Wfd, als financiële dienstverlener aangemerkt. Financiële instellingen die rechten van deelneming in beleggingsinstellingen aanbieden worden, evenals voorheen in de Wtb, aangemerkt als beheerder van een beleggingsinstelling of in sommige gevallen als beleggingsmaatschappij. Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen worden onder de Wft beleggingsondernemingen genoemd. Onder de Wte 1995 werden deze instellingen effecteninstelling genoemd.

Vergunning AFM

Voor de activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen is de AFM de vergunningverlenende toezichthouder. Voor nadere informatie over de toetredingsvereisten onder de Wft ten aanzien van deze financiële ondernemingen verwijst de AFM u naar de volgende onderdelen:

 • Financiële dienstverleners
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen

Automatisch vergunning

De op grond van één van de oude toezichtswetten (zoals de Wfd, de Wtb en de Wte 1995) verstrekte en per 31 december 2006 nog lopende vergunningen gaan van rechtswege (automatisch) over op de voor de betreffende activiteit(en) soortgelijke vergunning die krachtens de Wft kan worden verstrekt. Evenals onder de ‘oude’ toezichtswetgeving, met name de Wfd en de Wte 1995, zijn financiële ondernemingen die over een bepaalde door DNB verleende vergunning beschikken vrijgesteld van een additionele vergunningplicht voor het verrichten van bepaalde activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening of als beleggingsonderneming. De AFM verwijst de betreffende financiële ondernemingen, met name banken en verzekeraars, hiervoor naar de eerder weergegeven afdelingen in hoofdstuk twee van de Wft.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Banken & verzekeraars