Terug

Klachtenuitvraag verzekeraars Voor Banken & verzekeraars

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht één keer per jaar alle ontvangen, afgesloten en nog openstaande klachten aan de AFM te rapporteren. De klachten moeten worden aangeleverd in een vast format. Lees hieronder meer over de klachtenuitvraag en de manier waarop u hieraan kunt voldoen.

Voor wie geldt de verplichte klachtenuitvraag?

De verplichting om de klachtenuitvraag in te vullen en te versturen geldt voor alle aanbieders in verzekeringen die onder Nederlands toezicht vallen. Op grond van de wet zijn deze partijen ook verplicht om een klachtenadministratie bij te houden. Dit geldt ook voor aanbieders van verzekeringen die in Nederland een (bij)kantoor hebben.

Voorbereiding op de klachtenuitvraag

U kunt zich voorbereiden op de klachtenuitvraag door de ‘Specificatie klachtenuitvraag’ en de veel gestelde vragen door te lezen. Over elke klacht moet u een aantal kenmerken rapporteren. Dit kunt u doen door het Excelmodel in te vullen. U kunt de rapportage ook zelf samenstellen en valideren aan de hand van de technische instructies.

Invullen of zelf bouwen

Aan de hand van het aantal ontvangen, afgesloten en nog openstaande klachten bepaalt u of u handmatig alle gevraagde klachten in het Excelmodel invoert of dat u zelf de rapportage bouwt en valideert aan de hand van de instructies.

Planning klachtenuitvraag

Jaarlijks ontvangen alle aanbieders van verzekeringen aan het begin van het jaar een informatieverzoek met een gebruikersnaam. Enkele dagen na ontvangst wordt het wachtwoord gestuurd. De gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u nodig om toegang te krijgen tot de rapportageomgeving. U heeft vervolgens vijf weken de tijd om het vereiste bestand te uploaden. Ook als uw onderneming geen klachten heeft ontvangen, moet u dit in de rapportageomgeving registreren. Let op: aanbieders met meerdere aanbiedersvergunningen moeten voor elke vergunning apart rapporteren.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de klachtenuitvraag? Kijk eerst of u het antwoord vindt in onze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Banken & verzekeraars